A+ R A-

 

Интересантан је начин оцењивања ученичких радова који се спроводи у две етапе.

У првој се прегледају радови свих учесника и утврђује број ученика који су решили сваки од задатака. На основу ове информације дефинише се број поена за сваки од задатака:

  • 10 ако је задатак решило 0-9% ученика,
  • 9 за 9-15% решених,
  • за 15-20% – 8 поена,
  • 20-25% – 7 поена,
  • 25-30% – 6 поена,
  • 30–35% – 5 поена,
  • 35-40% – 4 поена,
  • 40-50% – 3 поена,
  • 50-70% – 2 поена,
  • 70-100% – 1 поен.

Жири саставља упутство за бодовање задатака, при чему се бодују и непотпуна решења па део „скупог“ задатка може носити више поена од комплетно решеног „јефтиног“.

Тек пошто је формулисан начин бодовања, приступа се коначном оцењивању радова, резултати се шаљу жирију па се на крају одређују границе за награде и похвале.