Математичко такмичење <<2х2>> је традиционално руско такмичење за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда основне школе.

Одржава се у различитим градовима Русије, Бугарске, Србије, Јапана...

Укупно учествује више од 8000 ученика.

Математичка гимназија већ неколико година омогућава ученицима из Србије да учествују на овом такмичењу и одмере своје знање са вршњацима из Русије.

Сарадња са организаторима Олимпијаде започела је на позив Лене Иванове (Иванова Елена Юрьевна) која је давне 1996. године била руководилац кружока за младе математичаре и организовала за њих петнаесторо прву олимпијаду, а данас је председница жирија овог такмичења.

Лена Иванова више од 20 година ради са младим математичарима и њиховим наставницима, организује математичке кружоке, летње и зимске школе математике широм Москве и Русије и више различитих такмичења. Један је оснивача Креативне лабораторије „2х2“ (Творческая лаборатория «2×2») - заједнице наставника, ученика и математичара чији је мото жеља да њихова деца расту радознала, заинтересована, писмена, и покушавају да то што боље промовишу. Кроз дуги низ година направили су систем наставе математике за децу од од 1 до 11 разреда. То укључује групе за додатну наставу математике, такмичења различитих нивоа, клубове у различитим деловима Москве и Русије.

Олимпијада за ученике нижих разреда основне школе као основне циљеве има упознавање ученика млађих разреда основне школе са нестандардним задацима и начинима њиховог решавања као и проширивање њиховог интереса за математику изван оквира стандардног школског програма.

Ученици из Београда први пут су учествовали на такмичењу 2013. године и то само ученици четвртвог разреда.

Од 2014. учествују ученици од првог до четвртог разреда који похађају Школу младих математичара.

За ученике првог разреда траје 60 минута, за ученике другог и трећег разреда траје 90 минута, а за ученике четвртог разреда траје 120 минута.

 

НАЧИН БОДОВАЊА

 

Интересантан је начин оцењивања ученичких радова који се спроводи у две етапе.

У првој се прегледају радови свих учесника и утврђује број ученика који су решили сваки од задатака. На основу ове информације дефинише се број поена за сваки од задатака:

  • 10 ако је задатак решило 0-9% ученика,
  • 9 за 9-15% решених,
  • за 15-20% – 8 поена,
  • 20-25% – 7 поена,
  • 25-30% – 6 поена,
  • 30–35% – 5 поена,
  • 35-40% – 4 поена,
  • 40-50% – 3 поена,
  • 50-70% – 2 поена,
  • 70-100% – 1 поен.

Жири саставља упутство за бодовање задатака, при чему се бодују и непотпуна решења па део „скупог“ задатка може носити више поена од комплетно решеног „јефтиног“.

Тек пошто је формулисан начин бодовања, приступа се коначном оцењивању радова, резултати се шаљу жирију па се на крају одређују границе за награде и похвале.