2024.
Први разред - задаци Први разред - решења
Други разред - задаци Други разред - решења
Трећи разред - задаци Трећи разред - решења
Четврти разред - задаци Четврти разред - решења

 

 

2023.
Први разред - задаци Први разред - решења
Други разред - задаци Други разред - решења
Трећи разред - задаци Трећи разред - решења
Четврти разред - задаци Четврти разред - решења

 

 

2022.
Први разред - задаци Први разред - решења на руском
Други разред - задаци Други разред - решења на руском
Трећи разред - задаци Трећи разред - решења на руском
Четврти разред - задаци Четврти разред - решења на руском

 

 

2020.
Први разред - задаци Први разред - решења
Други разред - задаци Други разред - решења
Трећи разред - задаци Трећи разред - решења
Четврти разред - задаци Четврти разред - решења

 

 

2019.
Први разред - задаци Први разред - решења
Други разред - задаци Други разред - решења
Трећи разред - задаци Трећи разред - решења
Четврти разред - задаци Четврти разред - решења

 

 

2018.
Први разред - задаци Први разред - решења
Други разред - задаци Други разред - решења
Трећи разред - задаци Трећи разред - решења
Четврти разред - задаци Четврти разред - решења